11.12.13 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kabul Tarihi Olsun!

11.12.13 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kabul Tarihi Olsun!

 

Neden mi?

Bir kaç açıdan.

1. Yeni Anayasa'nın kabul tarihinin günü 12 Eylül gününden bir gün önceyle başlamış olacak. Yani sivil hayatı işaret etmektedir. Çünkü 12 Eylül sivil değil Askeri bir dönemdi.

2. 2013 yılı Türkiye'nin uğurlu yılı olsun. 29 Ekim 1923 tarihinden 29 Ekim 2023 tarihine tamı tamına 10 yıl var. On yıllık yeni atılım dönemine girilmesi gereken yıldır.

3. Tarih manidardır. Sayı aralıkları, ardışık olduğundan, pozitif gelişmeyi, ilerlemeyi, kalkınmayı çağrıştırmaktadır. Continue reading

Posted in Makaleler | Tagged , , , | Leave a comment

Anayasa Uzlaşma Komisyonu 2012′nin İkinci Döneminde Yeniden Toplandı

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK'in Başkanlığı'nda toplandı.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil ÇİÇEK'in başkanlığında toplandı. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 21 gün aranın ardından tekrar toplanırken, toplantıya Ak Parti'li üyeler eksiksiz katıldı.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 10 Temmuz'da BDP'nin izin istemesi üzerine çalışmalarını 1 Ağustos tarihine kadar ara vermişti. 21 günlük aranın ardından bugün ilk kez biraraya gelinen komisyon toplantısı, saat 14.00 tbmm Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında TBMM Ek Binası'nda başladı. Continue reading

Posted in Genel | Leave a comment

Çukurova Öğretim Elemanları Derneği’nin Yeni Anayasa Görüşü

Bu metin ile, Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği olarak ülkemizde sürdürülen anayasa çalışmalarına dair görüşlerimizi Komisyonunuza iletiyoruz.

1- Yeni Anayasa İhtiyacı

Mevcut anayasanın toplumun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı, şimdiye kadar birçok kez değiştirilmesine rağmen özünde bulunan kutsal devlet mantığı ile temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı, garanti etmediği görülmektedir. Ülkemizin ihtiyacı olan İnsan hak ve özgürlükleri odaklı, temel hak ve özgürlükleri evrensel ölçülerde karşılayacak, sosyal hukuk devlet yapısını, hukukun üstünlüğünü, eşitlik ve laiklik ilkelerini garanti altına alan yeni bir anayasa yapılmasının zorunda olduğu açıktır. Continue reading

Posted in Halkın Kurtuluşu Partisi Yeni Anayasa Görüşü, STK'ların Anayasa Görüşleri | Tagged , | Leave a comment

ÖNDER’in Anayasa Görüşü

ÖNDER, yeni Anayasa konusunda hazırladığı raporu meclis başkanı Cemil Çiçek’e sundu.

ÖNDER Genel Başkanı Hüseyin Korkut’u beraberindeki heyetle birlikte kabul eden Cemil Çiçek sunulan raporun önemine değinerek:  “Önder bugün hazırladığı raporla çok önemli bir iş yapmıştır. Yeni Anayasa Türkiye’nin çözmesi gereken önemli bir durumdur. Bu konuda kimsenin ağır davranmaması gerekiyor. Yeni Anayasayı çıkarmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Aynı gayreti toplumun tüm kesimlerinden de bekliyoruz. Önder temsil ettiği camianın ve Türkiye’nin en önemli kurumlarından bir tanesidir ve bu zamana kadar önemli hizmetler yapmıştır.” dedi. Continue reading

Posted in 2013 Anayasası, ÖNDER'in Yeni Anayasa Görüşü | Tagged , , , | Leave a comment

Anayasacılık Oyununda Yer Almayacağız!

TAYYİPGİLLER’İN ANAYASACILIK OYUNUNDA YER ALMAYACAĞIZ!

TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK imzasıyla, Partimiz Genel Başkanı Nurullah ANKUT’a hitaben yazılan yazıda özet olarak; “1982 Anayasası’nın yasakçı ve vesayetçi zihniyetinden uzak, herkesin “işte benim anayasam” diyebileceği bir anayasa yapılması için Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulduğu” ifade edilerek, görüş ve önerilerimizin iletilmesi talep edilmiştir. Yazının devamında ise “şeffaf ve demokratik bir anayasa dileğiyle” vurgusu yapılmıştır.

Bu talep üzerine, görüşlerimizin “şeffaf” olması için konuyu “demokratik” kamuoyuyla paylaşmayı uygun gördük.

Hemen belirtelim: AKP’de şeffaflığın, demokrasinin, özgürlüğün zerresi bulunmaz!

Neden mi? Continue reading

Posted in Halkın Kurtuluşu Partisi Yeni Anayasa Görüşü, STK'ların Anayasa Görüşleri | Tagged , , | Leave a comment

İHD Anayasa Taslağı

 Giriş:  Osmanlı Devletinin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti’nde bugüne kadar hiçbir Anayasa halkın katılımı ile yapılmamıştır. 1876 tarihli Kanuni Esasi, 1921 tarihli Teskilatı Esasiye Kanunu, 1924 tarihli Anayasa, 1961 tarihli Anayasa ve 1982 tarihli Anayasa doğrudan doğruya iktidardaki güçlerin isteği doğrultusunda (1961 ve 1982 tarihli anayasalar askeri darbe dönemlerinde cuntalar tarafından hazırlanmıştır), vatandaşların doğrudan ya da dolaylı katılımı

olmadan hazırlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ideolojik bir ulus devlettir. Kemalist ideoloji ya da resmi ideoloji olarak da adlandırılabilecek bu durum 1924 Anayasası ile inşa edilmeye başlamış, Continue reading

Posted in 2013 Anayasası, İHD Anayasa Taslağı | Leave a comment

Sivil Toplum Kuruluşlarına Ulusal Çağrı

Basın Bildirisi: 2

Tarih: 28.12.2011

Değerli sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve/veya  gönüllüleri;

Sizlerden, Kurum ve/veya kuruluşunuz tarafından taslak olarak / Türkiye Cumhuriyeti Yeni Anayasası Önerisi olarak TBMM ye gönderdiğiniz metinleri veya gönderilmemiş fakat kurumunuzun yetkili kurullarında görüşülmüş Anayasa Taslaklarını portalimizde tartışılması için paylaşımaya davet ediyoruz.

Takdir edersiniz ki, TBMM ye göndermiş olduğunuz / olacağınız taslaklar ilgili ve yetkili kişiler tarafından incelenecektir. Ne var ki, kuruluşunuz Continue reading

Posted in Basın Bildirileri | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Barış Kadar, Barışı Sürdürme ve Geliştirme Becerisi de Önemli

Umut Vakfı'nın Anayasa Görüşü:

Umut Vakfının kuruluş amacı; geleceğin teminatı olan gençlerimize Atatürk'ün izinde önderlik yapacak kişilik ve beceriler kazandırarak, onları ülkemizin gelişmesine yardımcı ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirmektir.

Ayrıca kişilere hukukun üstünlüğünü benimsetip, uygulamasında katkıda bulunmalarını sağlamak; önderimiz Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" anlayışından yola çıkarak, uyuşmazlıkların çözülmesinde barışçıl yolları seçmeyi yeğletmektir. Continue reading

Posted in Umut Vakfı Anayasa Görüşü | Tagged , , , | Leave a comment

Yumuşak – Katı Anayasalar

Yumuşak Anayasa:

Değiştirilmesi zor olmayan, yani diğer kanunlar gibi, meclisin salt çoğunluğunun kabulüne dayanan anayasa türüdür. Bu Anayasada Normlar hiyerarşisinde Anayasa ile kanun aynı katmandadır. Değiştirme koşulları aynıdır. Bu anayasa türü dünyanın çok az yerinde varlığını sürdürmektedir.

Yumuşak anayasalar iki şekilde olabilir. Birincisi: Anayasa kendisinin diğer normlar gibi değiştirilebileceğini va'z eder. ikincisi ise değiştirme koşulları ile ilgili hiçbir hüküm içermez, buradan anayasanın diğer normlar gibi değiştirilebileceği anlamına gelir.

1921 Türkiye ve 1848 İtalyan anayasalarında değiştirme hükümleri bulunmaz. Dolayısıyla yumuşak anayasalardır.

Continue reading

Posted in Anayasa Türleri, Yumuşak-Katı Anayasalar | Leave a comment

Yeni Anayasanın Beş Temel Boyutu

TÜSİAD:

Yeni Anayasa Yuvarlak Masa Toplantıları Dizisi: Yeni Anayasanın Beş Temel Boyutu

Bu çalışma, TÜSİAD’ın girişimiyle yeni Anayasanın beş önemli boyutunu ele almak üzere, akademisyenler ve kanaat önderlerinin katılımıyla 2 Kasım 2010 – 1 Mart 2011 tarihleri arasında düzenlenen yuvarlak masa toplantılarında yapılan tartışmalardan çıkan sonuç raporlarını ve bu toplantıların eş koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Ergun Özbudun ile Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın yorum ve değerlendirme raporunu içermektedir.

TÜSİAD’ın Yeni Anayasa Sonuç raporu için TIKLAYINIZ!

Posted in TÜSİAD Anayasa Taslağı | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment